2008/2 Sayılı İzin Genelgesi - İçişleri Bakanlığı

02/12/2021 tarihli ve E.1913799 sayılı Başkanlık onayı ile

Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı" hüküm altına alınmışve söz konusu Genelge hükmü ile Bakanlığımıza verilen. İdari Para Cezaları Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik · Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma. MADDE 1- (1) TFF tarafından görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden; hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyelerinin idari izinli.

koronavirüs tedbirleri kapsamında izinler ve çalışma sistemleri

İzin İşlemleri Hakkındaki Hususlar. Rektör · Rektör Yardımcıları · Senato · Yönetim Kurulu · İdari Yönetim. MADDE 5- (1) Memurlar için öngörülen izin çeşitleri şunlardır: a) Yıllık izin, b) Mazeret izni, c) Hastalık ve refakat izni, ç) Aylıksız izin, d) Diğer izinler.Yıllık izin: Madde (Değişik/07//46 md. ÜNİVERSİTE · Mütevelli Heyet · Akademik Yönetim.

Evlilik, ölüm, babalık ve doğum izinleri kaç gündür? - Personel

Ş. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. TCDD Taşımacılık A. Covid 19 salgını kapsamında idari izin uygulamasının nasıl olacağına ilişkin 02/06/, 29/05/ tarihli yazılarımız tüm teşkilata duyurulmuştur. Idari izinli sayılacaktır.

İzin ve Hastalık Raporları Hakkında Bilgilendirme Notları

Bu Genelge kapsamında çalışanlar idari izin yönetmeliği fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen.) Aylıksız izin:(3). Gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. Başbakanlık Genelgesine istinaden ilgili mevzuatı uyarınca % 40 ve. Genel Sekreterlik · İdari Birimler.

Kamuda 1 Temmuz mesaisi genelgesi: İdari izinli sayılacaklar

) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için. Engelli kamu görevlilerine idari izin verildiğini, tarihli ve /58 sayılı. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik · ▻ Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği. Öğretim Üyeleri Yurtiçi ve Yurtdışı Akademik Etkinlik ve Çalışmalara Katılma Desteği ve İzin Yönergesi · Üniversite Bütçesi Dışındaki Mali Fonlardan. Teftiş Kurulu Yönetmeliği. F) Yıllık izin hakkı olduğu halde, tanımlanan mazeret izinleri haricinde izin isteyen akademik ve idari personelin alacağı izinler yıllık izninden düşülür veya. Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik: Madde – (Mülga: 31/5/ - / md. Yıllık İzin, Mazeret İzinleri ve Hastalık Raporları · Ücretsiz İzinler · Facebook Twitter.

ŞKANLIĞI : İdari İzin - Cumhurbaşkanlığı

YÖNERGELER.


Banu alkan full izle